Gå till innehåll

Avfallshantering för företagare

Avfall från företag, verksamheter och fastighetsägare är dels hushållsavfall och dels verksamhetsavfall. Till hushållsavfall räknas det som uppstår i bland annat fikarum, kök och toaletter. Ingen annan än kommunen eller kommunens entreprenörer får ta hand om det. För detta krävs ett renhållningsabonnemang.

Det är företagens eget ansvar att se till att det avfall som uppkommer i verksamheten, och inte är hushållsavfall, lämnas till en godkänd transportör och mottagare. Du är skyldig att se till att transportören och mottagaren har de tillstånd som krävs för att ta emot ditt avfall. Ska du transportera ditt avfall själv kan det krävas tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen. Lämnas avfallet till kommunens återvinningscentraler debiteras en avgift enligt kommunens renhållningstaxa.

Lagstiftningen kring avfall är omfattande och regleras i kommunens renhållningsföreskrifter, 15 kap. miljöbalken, Avfallsförordningen (2020:614) med tillhörande föreskrifter.

Hämtning av avfall

Beroende på mängden avfall kan det lättaste vara att skaffa ett eget avtal med ett renhållningsföretag (transportör) som kommer och hämtar avfallet. Mindre mängder kan dock vara smidigare att ta hand om själv, förutsatt att man följer de regler som finns.

Avfall med producentansvar

Du som företagare får inte lämna avfall med producentansvar (exempelvis papper, plast- eller metallförpackningar) på en återvinningsstation - dessa är till för boende i närområdet. Istället kan man själv lämna avfallet på vår återvinningscentral vid Tumberg. Eventuellt kan fastighetsägaren redan ha ordnat med tunnor för dessa fraktioner och borttransport men kontrollera då att det inte gäller endast för de boende i samma fastighet.

För dessa typer av avfall gäller producentansvar:

  • Förpackningar (plast, papper, kartong, glas, metall)
  • Returpapper (tidningar, reklamblad)
  • Elektriska och elektroniska produkter (med sladd eller batteri)
  • Däck
  • Bilar

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-01-11
Senast uppdaterad: 2024-01-11
Sidansvarig: Ida Bryngelsson