Gå till innehåll

Rapportera farligt avfall

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall har skyldighet att anteckna vissa uppgifter om det farliga avfallet och rapportera in antecknade uppgifter i ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Reglerna om rapportering av farligt gäller alla verksamheter som:

  • producerar farligt avfall
  • transporterar farligt avfall
  • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • mäklar eller handlar med farligt avfall
  • behandlar farligt avfall.

Ditt ansvar som företagare

Verksamhetsutövare har tidigare varit skyldiga att föra anteckningar om sin hantering av farligt avfall. 2020 skärptes denna regel då alla uppgifter om hantering av farligt avfall ska rapporteras in digitalt till ett nytt avfallsregister på Naturvårdsverkets hemsida.

Rapporteringen ska göras inom två arbetsdagar efter hantering av avfallet, det vill säga då du lämnat det till någon annan genom hämtning eller lämning hos godkänd avfallsanläggning.

Även kommunens återvinningscentral omfattas av rapporteringskravet och det är därför viktigt att du som företagare kan lämna information om avfallet du lämnar. Här finns en blankett som ska lämnas till personalen på ÅVC om ni har för avsikt att lämna mindre mängder farligt avfall.

Hur används rapporterna?

Vårgårda kommun kommer ha tillgång till uppgifterna från Naturvårdsverkets avfallsregister. Uppgifterna kommer även användas till Sveriges avfallsrapportering till EU, dit alla medlemsländer i unionen ska rapportera in uppgifter om hantering av farligt avfall. Rapporterna i avfallsregistret kommer även underlätta arbetet vid spårning av farligt avfall och för att förhindra eller upptäcka brott mot avfallslagstiftningen.

Information på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

På Naturvårdsverket finns mer information om de nya reglerna, hur rapportering går till, frågor och svar samt exempel på vilka verksamheter som berörs.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja