Gå till innehåll

Överklagande av beslut som rör miljöskydd och hälsoskydd

Miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt miljöbalken kan överklagas av den som beslutet angår. Du har tre veckor på dig att överklaga från att du har fått ta del av beslutet. Om ett beslut inte överklagas blir det giltigt, så kallat vinner laga kraft. Att ett beslut vunnit laga kraft innebär att det inte längre kan överklagas.

Överklagande av nämndens beslut enligt miljöbalken prövas normalt av Länsstyrelse. Överklagandet ska skickas till bygg- och miljönämnden i Vårgårda kommun. De kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Överklaganden som kommit in i rätt tid skickas vidare till Länsstyrelsen för prövning och beslut. Om överklagandet kommer in för sent avvisas det. I vissa fall kan nämnden själv ompröva och ändra ett uppenbart oriktigt beslut. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Deras avgörande kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-06-10
Senast uppdaterad: 2024-06-10
Sidansvarig: Pontus Lilja