Gå till innehåll

Rökfria miljöer för fastighetsägare

Tobakslagen har gett oss fler rökfria utomhusmiljöer. Både barn och vuxna kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök.

Det är förbjudet att röka här:

 • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor
 • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer
 • Inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, exempelvis fotbollsplaner
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempel restauranger,
 • yrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler.

Följande områdena hade rökförbud sedan tidigare och det gäller fortfarande:

 • Lokaler för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • I restauranger
 • I lokaler där allmän sammankomst eller offentlig tillställning anordnas
 • I andra lokaler som allmänheten har tillträde till.

Produkter som omfattas av tobakslagen:

Lagen gäller tobak och liknande produkter.

 • cigaretter
 • rulltobak
 • tobak för vattenpipa
 • andra tobaksvaror för rökning såsom cigarrer och piptobak
 • rökfria tobaksvaror såsom snus och tuggtobak.

Med liknande produkter menas:

 • e-cigaretter och påfyllningsbehållare
 • örtprodukter för rökning
 • vattenpipor
 • "njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak". Hit räknas till exempel e-cigaretter som inte innehåller nikotin och därför inte är att betrakta som e-cigaretter i lagens mening.

Regler för snus

Tobakslagen gör det inte olagligt att snusa på offentliga platser.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger eller disponerar en lokal/område har ansvaret att utomhusmiljöerna är rökfria. Fastighetsägare har ansvaret att skylta om rökförbudet. Ägare och personer som disponerar en lokal/område har skyldighet att vid behov informera de som bryter mot rökförbudet. Om någon trots tillsägelser fortsätter att röka där rökning inte är tillåten, kan polis eller ordningsvakt komma att avvisa personen därifrån.

Varför infördes den nya tobakslagen?

Det är riksdagen som beslutade att införa den nya tobakslagen 2019. Det finns många anledningar varför man satt rökförbud på många allmänna platser utomhus:

Den sociala exponeringen för rökning minskar och bidrar till att avnormalisera rökning. Detta är extra viktigt för ungdomar, som är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer

Rökningen kommer att minska och risken för tobaksrelaterade sjukdomar minskar (vilket även blev ett resultat då man införde rökfria inomhusmiljöer)

Allmänna platser blir mer tillgängliga för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök, som exempelvis barn, vars luftvägar är särskilt känsliga.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2023-10-18
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Sidansvarig: Pontus Lilja