Gå till innehåll

Förväntad utveckling

Andelen äldre förväntas att öka under kommande år. Ett nytt äldreboende planeras i flera etapper och en entreprenör har upphandlats under året. Byggnationen förväntas påbörjas under 2024. Investeringen kommer att bli den största som Vårgårda kommun har genomfört och projektet kommer att innebära ökad lånefinansiering.

Kompetensförsörjningen i kommunens verksamheter kommer även åren framöver innebära en utmaning. En beredning för kompetensförsörjning har startats upp och fortsätter arbetet med att identifiera utvecklingsområden för att kommunens kompetensförsörjning ska kunna tryggas på lång sikt.

Det pågår ett fortsatt arbete inom kommunen med krisberedskap och civilt försvar i syfte att stärka kommunens förmåga att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Vårgårda kommun samverkar bland annat med Länsstyrelsen, Västra Götaland och nätverksgruppen Civil Beredskap Sjuhärad i frågor angående civil beredskap.

Det brottsförebyggande arbetet är prioriterat och i det lokala arbetet har kommunerna en särskilt viktig roll. Detta enligt ny lagstiftning kring kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft. Genom kartläggning av brottsligheten inom kommunens geografiska område ska kommunen ta fram en lägesbild för att kunna öka tryggheten på olika platser. Det har 2023 genomförts ett arbete med att ta fram en metod för inhämtning av uppgifter till den lägesbild som ska upprättas enligt lagstiftningen. Arbetet tas vidare och systematiseras ytterligare 2024.

Ökade prisnivåer och högre räntenivåer

Den senaste tidens inflationsökning innebär att kommunen måste hantera såväl ökade prisnivåer som högre räntenivåer kommande år. Samtidigt förväntas intäkternas positiva utveckling att avta 2024. Det kommer att bli viktigt att prioritera bland behoven, både i löpande verksamhet och vilka investeringar som kan göras under kommande år.

Vårgårda Bostäder AB påverkas också av ekonomiska förutsättningar i omvärlden, bland annat påverkar det bolagets kostnader. Detta innebär ett utmanande år 2024. I 2023 har bolaget börjat att förvalta 53 lägenheter på Björnen/Kullingsleden åt Vårgårda kommun. Förhoppningen är att detta förvaltningsområde kan växa framöver.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja