Gå till innehåll

Måluppföljning per den 31 december 2023

Kommunfullmäktige har i Budget och verksamhetsplan 2023–2025 fastställt finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetens utfall 2023 är delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.

Av fullmäktiges beslutade mål för verksamheten bedöms 8 av 30 delmålen vara uppfyllda, 19 är inte uppfyllda och tre är delvis uppfyllda. Högst måluppfyllelse finns inom fokusområde Social hållbarhet – omsorg och fritid. Lägst måluppfyllelse finns inom fokusområdena Utvecklande skola, Hållbar miljö samt Social Hållbarhet och organisation.

Utfallssymbolerna ska tolkas enligt följande:

😊= Delmålet bedöms bli uppfyllt under året.

😐= Delmålet bedöms bli delvis uppfyllt under året eller kan inte mätas/bedömas.

😒= Delmålet bedöms inte bli uppfyllt under året