Gå till innehåll

Uppdrag till förvaltningen

Det har givits två konkreta uppdrag under året.

Uppdrag:

Alliansen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
handlingsplan inom förebyggande verksamhet gällande barn
och ungdomar. I uppdraget ingår att instifta en uppsökande verksamhet med hembesök samt utöka samarbetet mellan skola, socialtjänst och polismyndighet.

Uppföljning

Förvaltningen har under året gett muntlig återkoppling kring detta uppdrag. Kommunstyrelsen fattade då ett separat beslut om att en handlingsplan ska tas fram och redovisas under våren. Med anledning av det återkommer förvaltningen specifikt i denna fråga i nämnda ärende.

Uppdrag

Undersöka hur fler elever kan ges möjlighet att driva UF-företag.

Uppföljning

Läsåret 2023/2024 läser sex elever som inte har det som en obligatorisk kurs UF. Det är en ökning sedan tidigare år, vilket sannolikt beror på att undervisande lärare under året talade med elever i år två om kursen ytterligare en gång, vilket ledde till att ytterligare någon elev valde kursen.

Sedan tidigare är det obligatoriskt för elever på Ekonomiprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet att läsa kursen Entreprenörskap och företagande, vilken innebär att eleverna driver ett UF-företag.

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja