Gå till innehåll

Översikt över kommunens utveckling

Vårgårda kommunkoncern har de senaste fem åren haft utveckling som pekar på minskad soliditet och ökade investeringsvolymer. Soliditeten för verksamhetsåret 2023 är i paritet med föregående år och den kommunala koncernen redovisar ett resultat på 6,4 mnkr. Vårgårda kommun står för 78 procent av koncernens totala omsättning efter koncernelimineringar.

Koncernen Vårgårda kommun

2019

2020

2021

2022

2023

Verksamhetens intäkter, mnkr

257

260

254

255

266

Verksamhetens kostnader, mnkr

-908

-1 001

-976

-979

-1 049

Skatteintäkter och stadsbidrag, mnkr

656

713

757

819

861

Årets resultat

0

-33

29

37

6

Soliditet, procent

30

25

25

27

26

Investeringar, mnkr

134

124

139

128

120

Långfristiga skulder, mnkr

622

757

740

820

896

Antal årsarbetare

817

823

831

851

865

Antal lägenheter

724

748

748

748

748

Uthyrningsgrad lägenheter, procent

93

94

96

100

99

      

Vårgårda kommun

     

Antal invånare

11 810

11 946

12 180

12 268

12 384

- varav 0-6 år

1 083

1 101

1 106

1 086

1 043

- varav 7-17 år

1 584

1 603

1 698

1 733

1 788

- varav 18-64 år

6 674

6 732

6 826

6 868

6 938

- varav 65- år

2 469

2 506

2 550

2 581

2 615

Kommunalskatt, kr

21,21

21,61

21,61

21,61

21,61

Landstingsskatt, kr

11,48

11,48

11,48

11,48

11,48

Årets resultat efter finansiella poster

0

24

31

37

6

Soliditet, procent

39

37

40

40

37

Självfinansieringsgrad av invest, procent

27

130

90

77

44

Resultat/skatteintäkter + Statsbidrag, procent

0

3

4

5

1

Antal helårsarbetare*

804

811

819

837

851

Tabell: Översikt över Vårgårda kommuns utveckling 2019-2023

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja