Gå till innehåll

Kassaflödesanalys

KassaflödesanalysKoncernen

Kommunen

(mnkr)

Not

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Budget 2023

Löpande verksamhet

      

Inbetalningar från kunder

4,16

197,8

176,2

124,2

119,9

130,0

Inbetaln av skatter, gen bid, moms mm

7,15

789,6

859,8

789,6

859,8

835,5

Inbetalningar av bidrag

4,16

84,2

86,4

84,2

86,4

102,0

Övriga inbetalningar

4

0,0

0,1

0,0

0,1

-

Utbetalningar till leverantörer

5

-331,2

-358,1

-276,4

-339,1

-335,5

Utbetalningar till anställda

5

-620,2

-684,6

-610,1

-670,3

-680,4

Utbetalningar av bidrag

5

-23,9

-27,2

-23,9

-27,2

-31,0

Övriga utbetalningar

5

-

-

-

-0,2

-

Ränteinbetalningar

8

1,5

1,9

2,9

3,3

2,0

Ränteutbetalningar

9

-8,1

-17,4

-3,1

-8,4

-4,4

Förändring avsättning

19

-3,8

2,1

-3,3

2,2

-17,0

Summa Löpande verksamhet

86,0

39,3

84,2

26,4

1,2

Investeringsverksamhet

      

Invest i materiella anläggn.tillg.

11,12

-126,8

-120,5

-97,1

-106,4

-54,5

Försäljn av materiella anläggn.tillg.

11,12

0,6

6,1

0,5

2,4

-

Invest i immat. anläggn.tillg.

10

-

-

-

-

-

Försäljn av immat. anläggn.tillg.

10

-

-

-

-

-

Invest i finansiella anläggn.tillg.

13

-1,0

-1,2

-1,0

-1,2

-

Bidrag till statlig infrastruktur


-0,4

-

-0,4

-

-

Summa Investeringsverksamhet

-127,7

-115,6

-98,1

-105,2

-54,5

Finansieringsverksamhet

      

Upptagande av lån

19

85,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Amortering av lån

19

-10,0

-

-

-

-

Summa Finansieringsverksamhet

75,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Förändring av likvida medel

 

33,3

-26,4

36,0

-28,8

-3,3

Likvida medel vid årets början

16

43,4

76,8

40,8

76,8

62,0

Likvida medel vid årets slut

16

76,8

50,4

76,8

48,1

58,8

Förändring av likvida medel

33,4

-26,4

36,0

-28,8

-3,2

Tabell: Vårgårda kommun och kommunkoncernens kassaflödesanalys

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja