Gå till innehåll

Nyckeltal

Nyckeltal


Koncernen

Kommunen

(procent där ej annat anges)

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Budget 2023

Resultat – Kapacitet

Verksamhetens nettokost exkl. avskr/ skatteintäkt och statsbidrag

88,5

91,0

91,2

93,8

93,5

Planenliga avskrivningar / skatteintäkter och statsbidrag

6,1

6, 5

4,2

4,7

4,9

Finansnetto / skatteintäkter och statsbidrag

2,9

1,8

0,1

0,8

0,0

Kostnadernas andel av skatteintäkt och statsbidrag

97,5

104,0

95,5

99,3

98,4

      

Årets resultat / Skatteintäkt och generella statsbidrag

4,6

0,7

4,5

0,7

1,6

      

Årets resultat/ eget kapital

9,2

1,6

9,0

1,5

3,1

      

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar

69,0

51,5

76,9

43,6

26,6

  

 

 

Investeringsvolym/nettokostnader mkr

17,5

16,2

12,4

13,2

26,2

Avskrivningar / nettoinvesteringar

39,6

46,1

37,0

37,8

20,1

  

 

 

Soliditet

27,2

26,2

39,3

37,2

41,2

Soliditet inkl. pensionsskuld och löneskatt

13,6

12,8

20,0

18,6

41,2

      

Total skuld- och avsättningsgrad

72,8

73,8

60,6

62,8

58,8

varav avsättningsgrad

3,2

3,2

5,2

5,0

6,0

varav kortfristig skuldsättningsgrad

13,3

13,0

18,6

17,8

18,0

varav långfristig skuldsättningsgrad

56,3

57,6

36,8

40,0

34,8

Risk och kontroll

 

Kassalikviditet

94,6

88,0

94,0

86,8

65,5

Tabell: Vårgårda kommun och kommunkoncernens nyckeltal

Kontakt

Vårgårda kommun

Kungsgatan 45, 447 80 Vårgårda

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30

Fredag: 8.00-15.00

Dag före helgdag stänger växel 12.00

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja