Gå till innehåll

Resultaträkning

Ekonomisk redovisning - resultaträkningKoncernenKommunen

(mnkr)

Not

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Bokslut 2022

Bokslut 2023

Budget 2023

Verksamhetens intäkter

4

254,8

266,4

200,8

211,1

184,4

Verksamhetens kostnader

5

-979,1

-1 049,5

-947,4

-1 018,3

-974,0

Avskrivningar/Nedskrivningar

6,10,11,12

-50,3

-55,6

-34,3

-40,2

-39,0

Verksamhetens nettokostnader

-774,6

-838,7

-780,9

-847,5

-828,6

Skatteintäkter

7

587,7

624,3

587,7

624,3

611,5

Gen statsbidrag och utjämn

7

231,2

236,3

231,2

236,3

229,1

Verksamhetens resultat

44,3

21,9

38,0

13,2

12,0

Finansiella intäkter

8

1,4

1,9

2,9

3,3

2,0

Finansiella kostnader

9

-8,1

-17,4

-3,9

-10,4

-4,4

Resultat efter finansiella poster

37,6

6,4

37,0

6,1

9,6

Extraordinära poster

 

-0,3

 

-

-

-

Årets resultat

10

37,3

6,4

37,0

6,1

9,6

Tabell: Vårgårda kommun och kommunkoncernens resultaträkning

Sidinformation

Publicerad: 2024-04-15
Senast uppdaterad: 2024-04-15
Sidansvarig: Pontus Lilja